Chính Sách Riêng Tư

Chính Sách Riêng Tư có hiệu lực từ ngày 01.07.2022

Chính Sách Riêng Tư này giải thích cách FiizyOÜ (sau đây gọi là "Fiizy" hoặc "chúng tôi") xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng (sau đây gọi là "Khách Hàng") liên quan đến các dịch vụ do Fiizy cung cấp.

Theo nghĩa này, Fizy đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng và chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu đó. Mục đích của Chính Sách Riêng Tư là giải thích cách Fiizy thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân cũng như những quyền Khách Hàng có đối với dữ liệu.

Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Chính Sách Riêng Tư này có cùng ý nghĩa được nêu trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi, Khách Hàng đồng ý với việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của Khách Hàng như được mô tả trong Chính Sách Riêng Tư này.

1.Người Chịu Trách Nhiệm Xử Lý Dữ Liệu

FIIZY OÜ được đăng ký trong cơ quan đăng ký thương mại của Estonia theo số 12694462, với địa chỉ Toom-Kooli 1, 10130, Tallinn, Nước Cộng Hòa Estonia.

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng sử dụng mục Liên hệ.

2. Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng:

 • Khi Khách Hàng cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu trên Trang web của chúng tôi (ví dụ: khi tạo tài khoản, hoàn thành đơn đăng ký khoản vay hoặc theo bất kỳ cách nào khác);
 • Khi chúng tôi được cung cấp từ một nhà quảng cáo trên Trang web mà Khách hàng đã cung cấp thông tin cá nhân của mình (ví dụ: hoàn thành hồ sơ vay);
 • Khi chúng tôi được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc các Đối tác của chúng tôi;
 • Lấy từ các nguồn công khai khác nhau (ví dụ: hồ sơ công khai trên mạng xã hội như Facebook hoặc LinkedIn);
 • Tự động thông qua việc sử dụng các công cụ máy tính (ví dụ: thông tin liên quan đến hành vi của Khách Hàng trên Trang web của chúng tôi được thu thập thông qua công cụ Hotjar). Xin vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.
3. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân: Mục Đích Và Cơ Sở Pháp Lý

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng dựa theo các cơ sở pháp lý và cho các mục đích sau:

Tuân thủ việc thực hiện hợp đồng đã ký giữa hai bên

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng, khi chúng tôi cần thông tin đó để thực hiện hợp đồng cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng (theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng), hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và không bị các quyền bảo vệ hoặc các quyền tự do của Khách Hàng vi phạm. Việc cung cấp Dịch vụ cũng có thể bao gồm các bước xác minh địa chỉ email, số điện thoại, danh tính, chi phí hàng tháng hoặc thu nhập của Khách Hàng.

Dựa trên những điều trên, chúng tôi có thể thu thập, xử lý và lưu trữ các thông tin cá nhân sau:

 • Thông tin về giấy tờ tùy thân (ví dụ: tên, chứng minh thư, giới tính, tình trạng hôn nhân);
 • Thông tin liên hệ (ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ);
 • Thông tin nghề nghiệp (ví dụ: thông tin về người chủ hiện tại, chức vị, ngày trả lương, số tiền lương);
 • Thông tin học vấn (ví dụ: trình độ học vấn);
 • Thông tin tài chính (ví dụ: thu nhập, chi phí, tài khoản ngân hàng);
 • Thông tin liên lạc (ví dụ: email, tin nhắn được gửi cho chúng tôi);
 • Thông tin đăng nhập tài khoản (ví dụ: mật khẩu để truy cập vào mục Khách Hàng trên Trang web của chúng tôi);
 • Thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang web và các Dịch vụ (ví dụ: tương tác với Trang web của chúng tôi, địa chỉ IP kết nối Internet của Khách Hàng);
 • Thông tin về lịch sử tín dụng của Khách Hàng;
 • Các dữ liệu khác do Đối tác của chúng tôi yêu cầu (ví dụ: lý do vay).

Xử Lý Dữ Liệu Dựa Trên Lợi Ích Hợp Pháp

Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ Trang web của mình, từ các Dịch vụ có được từ các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, để phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của Người dùng, nhằm cải thiện Trang web, Dịch vụ và phát triển các sản phẩm, tính năng mới. Nếu điều này yêu cầu chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Khách Hàng, dữ liệu đó sẽ chỉ được sử dụng ở dạng ẩn danh hoặc tổng hợp.

Tương tự, chúng tôi sử dụng dữ liệu nhận được từ việc Khách Hàng sử dụng Trang web của chúng tôi (ví dụ: thông tin về cách Khách Hàng xem và sử dụng Trang web) và Dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích ngăn chặn gian lận và sử dụng không đúng Dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho những điều đã nói ở trên là lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi trong việc cải thiện Trang web và trải nghiệm người dùng. Chúng tôi chú ý đến bản chất của dữ liệu, sử dụng dữ liệu tổng hợp, cũng như lợi ích hoặc các quyền lợi và quyền tự do cơ bản của Khách Hàng, để đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Có thể chúng tôi cần sử dụng thông tin của Khách Hàng để tham vấn với các đối tác cung cấp bên ngoài để có thể đánh giá khả năng thanh toán của Khách Hàng theo các quy định hiện hành. Nếu không thực hiện điều này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi cho Khách Hàng. Lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của Khách Hàng không vi phạm lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin cá nhân của Khách Hàng để bảo vệ các quyền của chúng tôi (ví dụ: thiết lập, thực hiện và bảo vệ các khiếu nại pháp lý, đòi nợ).

Xử Lý Dữ Liệu Dựa Trên Sự Đồng Ý Của Khách Hàng

Fiizy có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng dựa trên sự đồng ý của Khách Hàng khi thông tin tiếp thị của chúng tôi được gửi cho Khách Hàng, bằng bất kỳ phương tiện nào, thông qua liên lạc điện tử (ví dụ: email, SMS) và các hồ sơ được sử dụng cho thông tin tiếp thị đó. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi cho Khách Hàng thông tin đến tài khoản WhatsApp của Khách Hàng nếu họ đồng ý. Khách Hàng có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xử lý hợp pháp dựa trên sự đồng ý trước đó.

Ngoài ra, với sự đồng ý của Khách Hàng, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với đối tác của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba hoạt động trong lĩnh vực tài chính để họ có thể gửi cho Khách Hàng các thông tin về sản phẩm và dịch vụ. Những thông tin đó sẽ được gửi trực tiếp từ các đối tác hoặc bên thứ ba. Xin lưu ý rằng sự chấp thuận này là hoàn toàn tự nguyện và có thể được rút lại bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với người gửi thông tin.

Khi xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của Khách Hàng, dữ liệu có thể được thu hồi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký khỏi danh sách”/“Hủy đăng ký” ở cuối mỗi email, SMS hoặc Whatsapp. Nếu Khách Hàng hủy đăng ký một kênh (ví dụ: email), điều đó không có nghĩa là Khách Hàng đã hủy đăng ký trên các kênh khác (ví dụ: SMS hoặc WhatsApp). Xin lưu ý rằng việc rút lại chấp thuận không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu được thực hiện trước khi rút lại đồng ý.

Xử Lý Dữ Liệu Dựa Trên Nghĩa Vụ Pháp Lý Của Chúng Tôi


Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nghĩa vụ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với các đơn vị có liên quan và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố). Hình thức xử lý này dựa trên việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân đặc biệt nào, hoặc dữ liệu cá nhân liên quan đến hồ sơ tội phạm hoặc trẻ vị thành niên.

4. Lập Hồ Sơ Và Ra Quyết Định Tự Động

Chúng tôi có thể sử dụng việc lập hồ sơ và ra quyết định tự động như sau:

Lập hồ sơ và ra quyết định tự động như một phần của Dịch vụ của chúng tôi: xem xét các tùy chọn của Khách Hàng để làm hợp đồng vay và thông tin cá nhân mà Khách Hàng đã cung cấp để tạo Tài khoản hoặc hoàn thành hồ sơ đơn đăng ký vay, thông tin thu được từ các nguồn được liệt kê ở trên và lịch sử sử dụng Dịch vụ của Khách Hàng (ví dụ: Khách Hàng đã được cấp một khoản vay chưa và ai đã cấp khoản vay đó), chúng tôi chuẩn bị hoặc hoàn thành hồ sơ tín dụng của Khách Hàng và "chấm điểm", sau đó ấn định kết quả thu được vào Hóa đơn của Khách Hàng. Chúng tôi so sánh hồ sơ của Khách Hàng với các điều kiện của mỗi Đối tác, và dựa vào kết quả của việc so sánh này, chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng một Đối tác hoặc danh sách các Đối tác mà Khách Hàng có cơ hội nhận được khoản vay tốt nhất, phù hợp với các điều kiện Khách Hàng đã chọn trước. Kết quả của chúng tôi dựa trên thông tin chúng tôi nhận được từ Đối tác liên quan đến các điều khoản mà họ cung cấp cho Khách Hàng, cũng như ước tính tốt nhất của chúng tôi về hành vi trước đây của Đối tác. Theo kết quả so sánh của chúng tôi, danh sách Đối tác tiềm năng có thể rất nhiều hoặc chỉ có một hoặc không có Đối tác tiềm năng. Theo dự đoán của chúng tôi, điều này phụ thuộc vào số lượng Đối tác sẵn sàng cấp khoản vay cho những Khách Hàng khác có hồ sơ tương tự như của bạn. Để hiểu các tùy chọn của từng Đối tác, vui lòng tham khảo Chính Sách Riêng Tư của Đối tác.

Hồ sơ tín dụng và điểm được chỉ định cho Tài khoản của Khách Hàng sẽ được chúng tôi bổ sung có xem xét đến hành vi tín dụng tiếp theo của Khách Hàng dựa trên thông tin về Khách Hàng mà chúng tôi có quyền truy cập. Hồ sơ tín dụng và điểm số cao hơn sẽ giúp Khách Hàng có được các điều kiện tốt hơn khi chính thức hóa hợp đồng cho vay. Xin lưu ý rằng hồ sơ tín dụng và điểm số của Khách Hàng có thể bị xóa bất kỳ lúc nào bằng việc xóa Tài khoản của Khách Hàng.

Vì hồ sơ tự động được mô tả trong Chính Sách Riêng Tư này là cơ sở cho Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng của mình, hồ sơ đó là cần thiết để có thể thực hiện Thỏa thuận hiện có giữa chúng tôi (xem thêm Điều khoản và Điều kiện).

Dựa vào kết quả của việc lập hồ sơ tự động, chúng tôi có thể kết luận rằng Đối tác không sẵn sàng đàm phán trước hợp đồng với Khách Hàng, dựa trên các tùy chọn tiền hợp đồng của Khách Hàng. Xin hãy nhớ rằng, trong những trường hợp này, Khách Hàng có thể thay đổi các điều khoản của khoản vay mà Khách Hàng đang tìm kiếm (ví dụ: giảm tiền gốc), điều này giúp chúng tôi có thể tìm cho Khách Hàng một Đối tác tiềm năng. Do đó, kết quả hồ sơ của chúng tôi không thể được coi là ảnh hưởng đáng kể đến Khách Hàng hoặc lợi ích của Khách Hàng, bao gồm cả việc tước đi cơ hội nhận được khoản vay của Khách Hàng. Khách Hàng có quyền nhờ người can thiệp, bày tỏ quan điểm của mình và phản đối quyết định.

5. Lập Hồ Sơ Cho Các Mục Đích Thương Mại

Chúng tôi cũng tạo hồ sơ của người dùng để có thể cung cấp cho Khách Hàng các ưu đãi từ phía chúng tôi và các đối tác của chúng tôi mà họ có thể quan tâm. Để thực hiện việc này, chúng tôi tạo hồ sơ của Khách Hàng bằng cách dùng thông tin liên quan đến việc Khách Hàng sử dụng Trang web của chúng tôi và dữ liệu cá nhân của Khách Hàng (chủ yếu là tuổi và giới tính). Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận rõ ràng của Khách Hàng để thực hiện điều này, và Khách Hàng cũng có quyền rút lại sự chấp thuận sử dụng dữ liệu cá nhân vào những mục đích trên bất kỳ lúc nào, thông qua tài khoản của mình hoặc liên hệ với chúng tôi.

6. Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Khách Hàng

Đối tác. Đối với việc cung cấp Dịch vụ, Khách Hàng xác nhận và cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với Đối tác của chúng tôi. Đối tác sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho mục đích duy nhất là quyết định có cấp cho Khách Hàng một khoản vay hoặc cung cấp các sản phẩm tài chính khác mà Khách Hàng đã yêu cầu hay không. Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục" hoặc tiếp tục quá trình đăng ký trên Trang web của chúng tôi, Khách Hàng cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Danh sách Đối tác mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể thay đổi. Khách Hàng có thể truy cập danh sách hiện tại thông qua liên kết sau. Mục đích và cơ sở pháp lý cho việc chia sẻ dữ liệu cá nhân là để có thể thực hiện Thỏa thuận giữa chúng tôi và việc cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi một cách thích hợp.

Tùy thuộc vào Đối tác, Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng đối tác có thể liên hệ với Khách Hàng bằng cách sử dụng thông tin liên hệ mà Khách Hàng đã gửi cho chúng tôi (ví dụ: điện thoại, email).

Xin vui lòng xem các Chính Sách Riêng Tư tương ứng của Đối tác. Theo một phần của Chính Sách Riêng Tư này, Khách Hàng thừa nhận và đồng ý với các Chính Sách Riêng Tư của Đối tác của chúng tôi (<danh sách Đối tác>) mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu của Khách Hàng để cung cấp Dịch vụ. Các Chính Sách Riêng Tư của đối tác của chúng tôi có thể được tìm thấy trên Trang web của họ.

Xin lưu ý rằng Đối tác chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho mục đích gửi thông tin trực tiếp nếu Khách Hàng đồng ý. Khách Hàng có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với Đối tác.

Trong trường hợp Bên cho vay quyết định không xét duyệt hồ sơ vay của Khách Hàng, họ có nghĩa vụ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, trừ khi có cơ sở pháp lý hợp lệ để lưu giữ dữ liệu của Khách Hàng.

Các bên thứ ba. Đối với việc cung cấp Dịch vụ, Khách Hàng xác nhận và cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với các bên thứ ba như sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ được phép nhận dữ liệu cá nhân của Khách Hàng dựa trên sự đồng ý của Khách Hàng;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho chúng tôi thông tin về lịch sử tín dụng của Khách Hàng; - Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ Trang web, phát triển ứng dụng, lưu trữ, bảo trì, email, SMS và WhatsApp, tiếp thị và các dịch vụ khác cho chúng tôi; - các bên thứ ba giúp chúng tôi bảo vệ các quyền hợp pháp của mình (ví dụ: luật sư và dịch vụ thu nợ). Cơ sở pháp lý cho việc trao đổi này là để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi, cũng như đảm bảo tuân thủ Thỏa thuận giữa chúng tôi. Như vậy, lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của Khách Hàng không vi phạm lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
 • Các bên thứ ba giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình (ví dụ: kiểm toán viên, cơ quan chức năng). Cơ sở pháp lý cho việc trao đổi này là chúng tôi cần phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.
 • Chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng khi chúng tôi tin rằng điều đó là phù hợp hoặc cần thiết để (i) tránh trách nhiệm pháp lý, (ii) bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi các hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc phi pháp, (iii) điều tra và bảo vệ trước khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba, (iv) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ, hoặc (v) bảo vệ tài sản của chúng tôi hoặc các quyền hợp pháp khác, thực thi hợp đồng của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của người khác.
 • Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận những người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Chúng tôi chỉ ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài đảm bảo thực hiện các biện pháp an ninh và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận xử lý dữ liệu thích hợp với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của mình và sẽ chịu trách nhiệm về các hành động của họ đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.
 • Các bên thứ ba có thể có quyền truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng như một phần của việc cung cấp các dịch vụ đó cho chúng tôi. Chúng tôi giới hạn thông tin cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này một cách hợp lý để họ thực hiện các nhiệm vụ của mình và căn cứ theo hợp đồng, họ có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin đó.
7. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được xử lý và lưu trữ ở Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, các bên thứ ba thay mặt chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Khách Hàng ra bên ngoài Liên minh Châu Âu, ví dụ: ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chuyển và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng bên ngoài Liên minh Châu Âu nếu, ví dụ: (i) người nhận sống ở một quốc gia có mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân (bao gồm cả ở Hoa Kỳ, nếu người nhận có được chứng thực theo Chính Sách Riêng Tư) hoặc (ii) theo một thỏa thuận trong đó có các yêu cầu của Liên minh Châu Âu về việc chuyển dữ liệu cá nhân cho người nhận bên ngoài Liên minh Châu Âu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc chuyển dữ liệu cá nhân của Khách Hàng ra ngoài Liên minh Châu Âu (ví dụ: tên của người nhận và cơ sở pháp lý chính xác cho việc chuyển đó), vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

8. An Toàn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật hệ thống, có tính đến (i) công nghệ hiện đại, (ii) chi phí triển khai, (iii) bản chất, phạm vi và mục đích của việc xử lý, và (iv) rủi ro có thể xảy ra, nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được bảo vệ một cách đầy đủ.

9. Lưu Trữ Dữ Liệu

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trong khoảng thời gian cần thiết để có thể hoàn thành mục đích mà chúng đã được cung cấp, cũng như để bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng theo yêu cầu của các quy định hiện hành. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi chấm dứt quan hệ hợp tác, để bảo vệ quyền lợi của khách hàng theo quy định hiện hành. Trong trường hợp những mục đích khác nhau yêu cầu việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, thông tin sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian dài nhất.

Nếu cố tình không tuân thủ các nghĩa vụ của mình, theo luật hiện hành đối với thời hạn tối đa cho các khiếu nại phát sinh từ các hoạt động này, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân của Khách Hàng liên quan đến các khiếu nại nói trên trong tối đa 10 năm kể từ khi khiếu nại kết thúc.

10. Quyền Của Khách Hàng

Theo các quy định hiện hành, Khách Hàng có tất cả các quyền theo quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Các quyền đó bao gồm, trong số những quyền khác, sau đây:


 • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân;
 • Nhận bản sao dữ liệu cá nhân;
 • Chỉnh sửa hoặc hoàn thiện dữ liệu không chính xác;
 • Xóa dữ liệu cá nhân;
 • Hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Chuyển dữ liệu cá nhân;
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi và việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Xin lưu ý rằng các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách Hàng không phải là tuyệt đối và sẽ phải tuân theo những cân nhắc được luật hiện hành cho phép.

Để thực hiện các quyền của Khách Hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở cuối Chính Sách Riêng Tư. Xin lưu ý rằng Khách Hàng có thể thực hiện bất kỳ quyền nào của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng.

Nếu Khách Hàng tin rằng các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách Hàng bị vi phạm, chúng tôi yêu cầu Khách Hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở cuối Chính Sách Riêng Tư. Tương tự, Khách Hàng cũng có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương và cơ quan bảo vệ dữ liệu Estonia (“Cơ quan thanh tra Bảo vệ Dữ liệu Estonian”), hoặc ra tòa.

11. Chỉnh Sửa

Trong trường hợp các cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi thay đổi hoặc cần sửa đổi Chính Sách Riêng Tư theo các quy định, luật, hoặc chỉ thị hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành, chúng tôi có quyền đơn phương sửa đổi Chính Sách Riêng Tư bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Riêng Tư mà ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng.

12. Liên Hệ

Nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng hoặc nếu Khách Hàng muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, xin vui lòng tham khảo trang Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng trên Trang web của chúng tôi.

Chính Sách Riêng Tư có hiệu lực từ ngày 01.07.2022