Các điều khoản và điều kiện

Ngày 01.07.2022

Chào mừng Khách Hàng đến với Fiizy OÜ (mã số thuế: 12694462, địa chỉ: Toom-Kooli 1, Tallinn, Estonia) (sau đây gọi là "Fiizy", "chúng tôi"), ứng dụng di động và trang web của chúng tôi tại …… (gọi chung là "Trang web") cũng như tất cả các trang web liên quan, phần mềm có thể tải xuống và dịch vụ do chúng tôi cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này (cùng với Trang web, "Dịch vụ" của chúng tôi).

Các Điều khoản và Điều kiện này ("Điều khoản") giải thích các quy định mà theo đó Khách Hàng có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, trang web và phần mềm được cung cấp hoặc liên quan đến dịch vụ. Ngoài ra, các điều khoản này cũng quy định tất cả các phương thức giao tiếp với chúng tôi qua điện thoại, email, tin nhắn văn bản hoặc các hình thức khác.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web thông qua bất kỳ phương tiện trực tiếp hoặc gián tiếp nào, và bất kể Khách Hàng đăng ký là người dùng của Trang web của chúng tôi hay không, Khách Hàng xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc kỹ, hiểu, và chịu sự ràng buộc pháp lý về toàn bộ nội dung trong Điều khoản này cũng như đồng ý với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được quy định trong Chính Sách Riêng Tư. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả những ai truy cập hoặc sử dụng Trang web (sau đây được gọi là "Người dùng").

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này. Các Điều khoản này cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa Khách Hàng và Fiizy. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các Điều khoản này, Khách Hàng không được truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ.
Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này. Nếu chúng tôi thực hiện việc sửa đổi, chúng tôi sẽ đăng các Điều khoản đã sửa đổi trên Trang web và sẽ cập nhật ngày sửa đổi mới nhất ở đầu trang này. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi đăng nó. Xin lưu ý rằng việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web sau khi chúng tôi thực hiện những thay đổi đó có nghĩa là Khách Hàng đã đồng ý với các Điều khoản mới.

Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng Fiizy hoạt động thông qua các Nhãn hiệu đã đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn ở Solcredit. Tất cả các tham chiếu đến Nhãn hiệu sẽ được hiểu là tham chiếu đến Fiizy. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng tất cả sự chấp thuận mà Khách Hàng cung cấp trên Trang web của chúng tôi đều được cấp cho Fiizy.

1. Điều Khoản Dịch vụ

1.1 Chúng tôi cung cấp một nền tảng cho phép Khách Hàng lựa chọn giữa các sản phẩm tài chính khác nhau có sẵn trên thị trường, ví dụ như:

(a) Các sản phẩm tài chính được cung cấp bởi các đối tác không liên kết của Fiizy ((Các) đối tác),

(b) Dịch vụ của bên thứ ba, thông tin sản phẩm tài chính chỉ được cung cấp cho mục đích so sánh.

1.2 Fiizy không phải là bên cho vay, nhà cung cấp hoặc cố vấn các sản phẩm tài chính, chúng tôi cũng không đóng vai trò là đại lý cho bất kỳ bên cho vay nào. Chúng tôi không cung cấp hoặc chứng thực bất kỳ sản phẩm tài chính nào thông qua Trang web, cũng như không tham gia vào bất kỳ thỏa thuận ký kết với Đối tác hoặc bên thứ ba nào. Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin.

1.3 Khách Hàng chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu Khách Hàng là một cá nhân (không phải là công ty hoặc tổ chức) và có thể ký kết một hợp đồng ràng buộc với Fiizy. Khách Hàng đã xác nhận với chúng tôi rằng (a) Khách Hàng đủ 18 tuổi trở lên, bất kể sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ và (b) Khách Hàng có thể sử dụng Dịch vụ theo luật của nơi Khách Hàng cư trú. Khách Hàng bị cấm sử dụng Dịch vụ nếu trước đó đã bị xóa tài khoản khỏi Dịch vụ.

1.4 Chúng tôi tập trung vào việc sử dụng công nghệ tài chính thông minh để tìm ra các giải pháp tài chính tốt nhất cho Khách Hàng bằng cách giúp Khách Hàng tiếp cận với các sản phẩm tài chính khác nhau trên thị trường. Công nghệ của chúng tôi dựa trên việc phân tích các điều khoản do Đối tác cung cấp, thông tin thu thập từ các nguồn công khai và hồ sơ của Khách Hàng để tìm ra lựa chọn khoản vay phù hợp nhất.

1.5 Có thể xem trước các sản phẩm tài chính khác nhau mà không cần ký kết thỏa thuận ràng buộc với Đối tác cho vay hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp các thông tin sản phẩm tài chính qua Trang web cho mục đích so sánh.

1.6 Chúng tôi không đảm bảo rằng giá cả, sản phẩm tài chính, tính khả dụng, tỉ giá hoặc bất kỳ điều khoản của sản phẩm tài chính nào khác được cung cấp trên Trang web là điều khoản tốt nhất hiện có trên thị trường. Các điều kiện cuối cùng được xác định bởi Đối tác cho vay hoặc bên thứ ba có các sản phẩm tài chính được cung cấp cho mục đích so sánh.

1.7 Trong trường hợp cho vay cá nhân, khi yêu cầu vay của Khách Hàng đã được thực hiện thông qua Trang web của chúng tôi, Đối tác cho vay sẽ thực hiện đánh giá hồ sơ vay của Khách Hàng. Thời gian xử lý và xét duyệt tùy thuộc vào từng Đối tác. Việc gửi yêu cầu cho một sản phẩm tài chính qua Trang web của chúng tôi không đảm bảo sự chấp thuận cho vay của Đối tác cho vay.

1.8 Thông tin về các tài sản thế chấp khác nhau hiện có trên thị trường chỉ được cung cấp cho mục đích so sánh mà không có bất kỳ mối quan hệ nào với bên thứ ba. Sự so sánh dựa trên thông tin từ các nguồn tin công khai và có thể không chính xác. Nếu Khách Hàng tìm thấy một sản phẩm phù hợp, Khách Hàng sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba, nơi Khách Hàng có thể lựa chọn các sản phẩm.

1.9 Tất cả trách nhiệm liên quan đến tài chính của Khách Hàng, bao gồm thương lượng các điều khoản và số tiền vay, phải được thực hiện trực tiếp với Bên cho vay đã đưa ra đề nghị cho vay hoặc Đối tác mà Khách Hàng đã được kết nối thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

1.10 Nếu Khách Hàng được kết nối đến trang web của Đối tác cho vay hoặc của bên thứ ba, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách Hàng và/hoặc Đối tác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Sau khi được kết nối, Khách Hàng có thể tự do lựa chọn sử dụng hay không sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào của Đối tác cho vay hoặc bên thứ ba đó. Khách Hàng đại diện cho chính mình, bảo đảm, thừa nhận và đồng ý với sự kết nối đó, do vậy Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Đối tác cho vay hoặc bên thứ ba và rằng Khách Hàng đã đọc, nghiên cứu cẩn thận và hiểu rõ các nghĩa vụ, điều khoản và điều kiện liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà Khách Hàng đã chọn.

1.11 Chúng tôi khuyên Khách Hàng nên đọc kỹ và đảm bảo rằng Khách Hàng hiểu các điều khoản và điều kiện của các sản phẩm tài chính và Chính Sách Riêng Tư của Đối tác cho vay, và tìm kiếm sự tư vấn chuyên môn nếu cần trước khi tham gia bất kỳ thỏa thuận nào với Đối tác cho vay hoặc bên thứ ba cung cấp các giải pháp khác nhau để Khách Hàng so sánh.

1.12 Khách Hàng đồng ý rằng (a) Dịch vụ không được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Khách Hàng, (b) việc vận hành Dịch vụ đôi khi có thể gặp các vấn đề kỹ thuật hoặc các vấn đề khác, và ( c) Dịch vụ có khả năng tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn khi một hoặc nhiều thành phần của nó gặp sự cố.

1.13 Chúng tôi sẽ làm mọi thứ một cách hợp lý để đảm bảo rằng Dịch vụ luôn sẵn có, an toàn, áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhất và thuận tiện khi sử dụng cho Khách Hàng.

1.14 Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền cải thiện và nâng cao kỹ thuật, bảo mật, tính khả dụng và chức năng của Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cải tiến, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Dịch vụ, tiếp tục phát triển hoặc phát hành các phiên bản mới của Dịch vụ.

1.15 Khách Hàng tự lựa chọn và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng Dịch vụ và Trang web của chúng tôi, hay tải xuống và tải lên các thông tin, chương trình và các chi tiết khác thông qua hoặc do Dịch vụ yêu cầu.

1.16 Khách Hàng có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Khách Hàng không cần thông báo cho chúng tôi biết khi nào ngừng sử dụng Dịch vụ, trừ khi Khách Hàng muốn chấm dứt thỏa thuận với chúng tôi.

1.17 Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi được quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn các Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), hoặc thay đổi đặc tính của chúng (ví dụ: liên quan đến dung lượng dữ liệu, tốc độ tải). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

1.18 Dịch vụ thông qua Trang web chỉ dành riêng cho Khách Hàng sống tại Việt Nam.

2. Tài Khoản

2.1 Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, một tài khoản sẽ được thiết lập cho Khách Hàng sau khi Khách Hàng chấp nhận các Điều khoản này ("Tài khoản"). Địa chỉ email Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được liên kết với Tài khoản của Khách Hàng và được sử dụng để nhận dạng Khách Hàng.

2.2 Khách Hàng đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch vụ và của tất cả các hình thức yêu cầu khác của Dịch vụ. Khách Hàng đồng ý cập nhật thông tin của mình nếu thông tin Khách Hàng cung cấp thay đổi để đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ. Fiizy không đảm bảo về thông tin Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi và thông tin đó được chuyển cho Đối tác cho vay; Khách Hàng chịu trách nhiệm về những thông tin đó. Nếu thông tin của Khách Hàng không đúng sự thật, chính xác hoặc đầy đủ, nó có thể ảnh hưởng đến những sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung (ví dụ: lãi xuất, báo giá, ưu đãi) được cung cấp cho Khách Hàng.

2.3 Khách Hàng phải thông báo cho Fiizy ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của Khách Hàng. Fiizy sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi việc sử dụng trái phép Tài khoản của Khách Hàng.

2.4 Khách Hàng phải thông báo cho Fiiz ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép Tài khoản của Khách Hàng.

2.5 Khách Hàng đồng ý giữ chúng tôi và bất kỳ chi nhánh công ty, đối tác, nhà điều hành được chỉ định nào của chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc truy cập và sử dụng Tài khoản của Khách Hàng.

2.6 Khách Hàng chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của mình, cho dù Khách Hàng hay bất kỳ ai khác sử dụng Tài khoản của Khách Hàng. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ ai về các vi phạm trách nhiệm của Khách Hàng theo các Điều khoản này. Do đó, Khách Hàng đồng ý giữ chúng tôi và bất kỳ chi nhánh công ty, đối tác, nhà điều hành được chỉ định nào của chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ những vi phạm đó.

2.7 Chúng tôi không thể kiểm soát nội dung do Người dùng đăng trong khi Khách Hàng hoặc bên thứ ba đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

2.8 Khách Hàng không được đăng tải, chia sẻ, cung cấp, thực hiện hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, tục tĩu hoặc phản cảm hoặc tham gia vào các hành vi như vậy. Các ví dụ về hành vi không phù hợp đó bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

 • Tham gia hoặc đóng góp vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc vi phạm quyền của người khác;
 • Cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc không chính xác;
 • Khai thác hoặc truy cập bất hợp pháp hoặc sửa đổi Dịch vụ;
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm gián đoạn hoặc can thiệp vào Dịch vụ một cách ác ý;
 • Giả mạo hoặc ẩn ý rằng Khách Hàng có liên kết với Fiizy hoặc một đơn vị mà Khách Hàng không có mối quan hệ lao động hoặc trình bày sai phạm vi liên kết hoặc vai trò của Khách Hàng với Fiizy hoặc một đơn vị liên kết khác;
 • Tiết lộ thông tin đăng nhập cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, mật khẩu, mà không có sự cho phép của người có liên quan, Fiizy hoặc đơn vị đã cung cấp thông tin đó;
 • Truyền vi-rút máy tính, phần mềm độc hại, hoặc mã độc hại;
 • Tự ý tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thuộc về các cá nhân khác, cho Fiizy hoặc một đơn vị khác;
 • Thay đổi giao diện người dùng của Dịch vụ theo cách ngăn cản quyền truy cập, ảnh hưởng đến chức năng của Dịch vụ và/hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc hiển thị quảng cáo;
 • Thu thập nội dung hoặc thu thập thông tin của Người dùng của chúng tôi, hoặc truy cập Dịch vụ bằng cách sử dụng các công cụ tự động (ví dụ trình duyệt, trình thu thập dữ liệu, rô bốt, hình đại diện hoặc "cào dữ liệu") mà không có sự cho phép của chúng tôi;
 • Yêu cầu thông tin đăng nhập hoặc truy cập Tài khoản của Người dùng khác;
 • Loại bỏ hoặc thay đổi, trực quan hoặc không, nhãn hiệu, biểu tượng hoặc các nhãn hiệu khác do chúng tôi sở hữu hoặc sử dụng;
 • Giả mạo, thao túng hoặc đạo văn các thông điệp, thông tin liên lạc, tiêu đề hoặc số nhận dạng để ngụ ý có liên kết với chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi;
 • Đăng, xuất bản, hiển thị hoặc truyền tải thông tin độc quyền, tài liệu có bản quyền và tài sản sở hữu trí tuệ khác (ví dụ: nhãn hiệu) không thuộc về Khách Hàng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu.

2.9 Chúng tôi có quyền đình chỉ ngay lập tức Tài khoản hoặc hủy hợp đồng của bất kỳ Người dùng nào mà không cần thông báo trước trong trường hợp có bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi cho là không thể chấp nhận được khi sử dụng hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi.


3. Sở Hữu Trí Tuệ

3.1 Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các Sở hữu trí tuệ liên quan sẽ thuộc về chúng tôi. Khách Hàng sẽ không có bất kỳ quyền, danh nghĩa hoặc lợi ích nào đối với Sở hữu trí tuệ hoặc liên quan đến Dịch vụ, ngoại trừ giấy phép được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này.

3.2 Khách Hàng được cấp giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để sử dụng Dịch vụ theo các Điều khoản này. Giấy phép này không bao gồm quyền hoặc sự cho phép để sao chép, sửa đổi, phân phối, xử lý, dịch, trích xuất, truyền tải, thêm vào bộ sưu tập hoặc cơ sở dữ liệu, cung cấp cho công chúng, hiển thị công khai, thêm hoặc tạo vốn phái sinh, sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, đảo ngược của biên dịch, cho thuê, bán để lấy tiền hoặc giấy phép cho các bên thứ ba; hoặc khai thác Dịch vụ, phần mềm của nó hoặc bất kỳ phần nào trong đó, theo bất kỳ cách nào, sử dụng Sở hữu trí tuệ không được phép theo các Điều khoản này.

3.3 Tất cả phần mềm mà Khách Hàng có thể tải xuống thông qua Dịch vụ của chúng tôi đều được bảo vệ bởi bản quyền. Khách Hàng không được vô hiệu hóa, phá vỡ hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc các cách thức được thiết kế để bảo vệ phần mềm hoặc nội dung có sẵn của Dịch vụ.

3.4 Nếu Khách Hàng không tuân thủ các quy định của giấy phép, vi phạm Sở hữu trí tuệ liên quan đến Dịch vụ hoặc vượt ra ngoài phạm vi của giấy phép, chúng tôi có quyền đình chỉ Tài khoản của Khách Hàng hoặc chấm dứt Điều khoản của Dịch vụ mà không cần thông báo trước.

3.5 Chúng tôi cũng tôn trọng Sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba và có thể, nếu thích hợp và theo quyết định riêng của chúng tôi, đình chỉ bất kỳ Tài khoản nào hoặc chấm dứt các Điều khoản mà qua đó quyền của người khác bị xâm phạm.

4. Bảo Vệ Dữ Liệu

Khi Khách Hàng sử dụng Dịch vụ và Trang web của chúng tôi, Khách Hàng đồng ý với Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của Khách Hàng. Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật của Người dùng của chúng tôi. Khách Hàng hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Khách Hàng đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng và dữ liệu tổng hợp được quy định trong Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.

Để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng, khi Khách Hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đó với Đối tác cho vay để kích hoạt một số chức năng nhất định trên Trang web hoặc Dịch vụ.

Việc sử dụng Dịch vụ và các tính năng của chúng có thể yêu cầu thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Khách Hàng cho phép Fiizy chia sẻ thông tin của Khách Hàng với Đối tác cho vay. Fiizy có thể chuyển hồ sơ đăng ký hoặc thông tin đăng ký khoản vay của Khách Hàng đến Đối tác cho vay để xúc tiến quy trình đăng ký vay (ví dụ: khi Khách Hàng đã cung cấp thông tin của mình và nhấn "Tiếp tục" hoặc một nút tương tự trên Trang web, Fiizy có thể chọn cho Khách Hàng một Đối tác cho vay và Khách Hàng sẽ được chuyển hướng đến Trang web của Đối tác cho vay đó). Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục" hoặc tiếp tục quá trình đăng ký khoản vay trên Trang web, Khách Hàng cho phép Fiizy chia sẻ thông tin của Khách Hàng cho mục đích đó.

Khách Hàng đại diện cho chính mình, đảm bảo, thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách cung cấp thông tin của Khách Hàng cho Fiizy, và bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web cho các mục đích của dịch vụ, Khách Hàng (i) xác nhận đồng ý với việc được kết nối đến các trang (Trang web) của Đối tác cho vay hoặc liên quan đến (các) ưu đãi của Đối tác cho vay và (ii) dựa trên thông tin của Khách Hàng, Fiizy có thể kết nối Khách Hàng với Đối tác cho vay cụ thể và Khách Hàng có thể được kết nối đến Đối tác cho vay này (ví dụ: trang web). Theo đây, Khách Hàng tuyên bố và đảm bảo rằng Fiizy có tất cả sự đồng ý và ủy quyền cần thiết để kết nối Khách Hàng với đề nghị của Đối tác cho vay hoặc kết nối Khách Hàng đến trang của Đối tác cho vay. Sau đó, Khách Hàng có thể tự do lựa chọn sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của Đối tác cho vay đó hay không.

Khách Hàng đại diện cho chính mình, bảo đảm, thừa nhận và đồng ý rằng với sự kết nối đó, Khách Hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các lựa chọn của mình và việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mà Đối tác cho vay có thể cung cấp cho Khách Hàng; Ngoài ra, Khách Hàng tuyên bố rằng đã đọc kỹ và hiểu rõ các nghĩa vụ, điều khoản và điều kiện liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Đối tác cho vay mà Khách Hàng đã chọn.

Dữ liệu được thu thập là đầy đủ, phù hợp và không thừa đối với phạm vi, mục đích và các dịch vụ cụ thể, rõ ràng và hợp pháp của Fiizy. Tuy nhiên, tất cả các quá trình xử lý dữ liệu có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào bởi những người bị ảnh hưởng trong việc thực hiện các quyền của họ. Người dùng có thể thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bằng cách gửi thư đến địa chỉ được đề cập ở trên, đăng nhập vào Tài khoản Người dùng hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

5. Bồi Thường

Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ và Trang web. Khách Hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Fiizy và các chi nhánh của chúng tôi, cũng như các cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên, Bên cho vay (và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ), vô hại khỏi các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc các khoản nợ và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc Khách Hàng sử dụng và truy cập Dịch vụ, bao gồm dữ liệu hoặc nội dung do Khách Hàng truyền tải hoặc nhận; (ii) việc Khách Hàng vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc Khách Hàng vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào; (iii) Khách Hàng vi phạm các quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ; (iv) Khách Hàng vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; (v) bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh do nội dung Người dùng tạo hoặc gưi qua Tài khoản của Khách Hàng; hoặc (vi) truy cập và sử dụng Dịch vụ của các bên thứ ba bằng tên, mật khẩu hoặc mã bảo mật khác. Fiizy bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà Khách Hàng phải bồi thường, và trong trường hợp đó, Khách Hàng đồng ý hợp tác với Chúng tôi để bảo vệ khiếu nại đó.

6. Trách Nhiệm Hữu Hạn

6.1 CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "HIỆN CÓ". DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THEO LUẬT HIỆN HÀNH, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, (i) KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN; HOẶC (ii) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ HIỆU SUẤT, GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI. KHÁCH HÀNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CÓ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ BAO GỒM ĐẦU TƯ, TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ/HOẶC DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP KHÁC.

6.2 TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, FIIZY, CÁC CHI NHÁNH CỦA CHÚNG TÔI, BÊN CHO VAY HOẶC CÁC ĐẠI LÝ, GIÁM ĐỐC HOẶC NHÂN VIÊN, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ SỰ CỐ HOẶC HẬU QUẢ, BỒI THƯỜNG TRỪNG PHẠT HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP HOẶC MẤT DỮ LIỆU, TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁCH THỨC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, TRANG WEB, HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB, NGAY CẢ KHI FIIZY BIẾT HOẶC ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ.

6.3 TUY NHIÊN, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA FIIZY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG, SẼ BỊ GIỚI HẠN TỪ THỜI GIAN ĐỐI VỚI SỐ TIỀN KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢ FIIZY ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC 100 EUROS.

6.4 KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ RỦI RO VÀ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC LẤY ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỀU ẨN CHỨA RỦI RO VÀ KHÁCH HÀNG SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA MÌNH HOẶC MẤT DỮ LIỆU GÂY RA BỞI NHỮNG HÀNH ĐỘNG TRÊN HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG. FIIZY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN CỦA KHÁCH HÀNG DO TRUY CẬP DỊCH VỤ HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

6.5 FIIZY KHÔNG BẢO ĐẢM VIỆC TRUY CẬP DỊCH VỤ SẼ LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI (I) BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN KHI TRUY CẬP DỊCH VỤ; (II) TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG HỢP PHÁP CÁC DỊCH VỤ CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ; (III) NỘI DUNG PHI PHÁP HOẶC CƯ XỬ XÚC PHẠM, PHỈ BÁNG CỦA CÁC BÊN THỨ BA; (IV) CÁC LỖI, VI-RÚT MÁY TÍNH, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI CÓ THỂ BỊ TRUYỀN QUA SỬ DỤNG DỊCH VỤ BỞI BÊN THỨ BA; (V) TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ SẼ LUÔN HOẠT ĐỘNG BẤT CỨ LÚC NÀO HOẶC BẤT CỨ ĐÂU, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC PHẦN MỀM CÓ HẠI KHÁC; VÀ/HOẶC (VI) BẤT KỲ SAI SÓT HOẶC LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC SỬA.

6.6 FIIZY KHÔNG BẢO ĐẢM VÀ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ CÁC LỖI XẢY RA, SAI SÓT TRONG THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN DỊCH VỤ. KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM XÁC NHẬN TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN TRANG WEB HOẶC CUNG CẤP THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ TRỰC TIẾP VỚI CÁC ĐỐI TÁC.

6.7 NỘI DUNG, THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. TẤT CẢ CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH DO KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN, VÀ KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM THAM VẤN VỚI CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH - NGƯỜI HIỂU VÀ NẮM RÕ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH NÀO. KHÁCH HÀNG KHÔNG NÊN XEM BẤT KỲ ĐIỀU GÌ TRÊN TRANG WEB NHƯ MỘT KHUYẾN CÁO TÀI CHÍNH.

6.8 CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG, KHÔNG BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHI KẾT NỐI VỚI BẤT KỲ ĐỐI TÁC HOẶC CÁC BÊN THỨ BA, BAO GỒM CÁC ĐỐI TÁC CÓ LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. FIIZY TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA ĐỐI TÁC HOẶC BÊN THỨ BA, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC ƯU ĐÃI, TỈ GIÁ HOẶC BÁO GIÁ ĐƯỢC ĐỊNH TRƯỚC. KHÁCH HÀNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH KHÁC KHÔNG ÁP DỤNG CHO VIỆC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA ĐỐI TÁC HOẶC BÊN THỨ BA. FIIZY KHÔNG THAM DỰ VÀO BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC HOẶC BÊN THỨ BA. KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA ĐỐI TÁC HOẶC BÊN THỨ BA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN, MUA HÀNG, TỈ GIÁ, BÁO GIÁ, BẢO ĐẢM, BẢO HÀNH, VÀ VIỆC CUNG CẤP SẼ ĐƯỢC THỎA THUẬN CHỈ GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CHO VAY HOẶC BÊN THỨ BA, CHO DÙ THỰC TẾ LÀ GIAO DỊCH BẮT ĐẦU TRÊN TRANG WEB HOẶC QUA DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI VIỆC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG TRANG WEB, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA ĐỐI TÁC, BỞI FIIZY KHÔNG CHỨNG THỰC HAY KHUYÊN DÙNG SẢN PHẨM CỦA BẤT KỲ ĐỐI TÁC HOẶC BÊN THỨ BA NÀO.

6.9 CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ VÀ TƯƠNG TÁC GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC HOẶC BÊN THỨ BA. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO VIỆC PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG CỦA ĐỐI TÁC HOẶC SỰ CUNG CẤP CÁC ƯU ĐÃI, CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA HỌ. NẾU ĐỐI TÁC CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ HOẶC PHÊ DUYỆT YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, CÓ GIÁ TRỊ HOẶC ƯU ĐÃI TỐT NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG HOẶC TỪ ĐỐI TÁC ĐÓ. CHÚNG TÔI KHÔNG THAM GIA VÀO CÁC ĐỀ NGHỊ CHO VAY, HỢP ĐỒNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CỦA ĐỐI TÁC, VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ KIỂM TRA HOẶC THEO DÕI CÁC SẢN PHẨM HOẶC GIÁM SÁT CÙNG ĐỐI TÁC. NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG THÔNG TIN DO NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC HIỂN THỊ TỪ CÁC ĐỐI TÁC HOẶC BÊN THỨ BA LÀ CHÍNH XÁC. BẤT KỲ GIAO TIẾP QUA LẠI GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI ĐỐI TÁC, CŨNG NHƯ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỐI TÁC, CHÍNH SÁCH, TUYÊN BỐ, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC, ĐỀU LÀ THỎA THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CAM KẾT HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI KHÁCH HÀNG. CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ ĐỀ NGHỊ NÀO THAY MẶT KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ KHÁCH HÀNG CHẤP NHẬN.


7. Trang Web Của Bên Thứ Ba

7.1 Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, Điều khoản và Điều kiện, Chính Sách Riêng Tư hoặc hoạt động của các trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi không kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của các trang web của bên thứ ba.

8. Không Mời Chào

8.1 Khách Hàng không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để nài xin, can thiệp hoặc cố gắng lôi kéo bất kỳ khách hàng, người dùng hoặc người đăng ký nào của chúng tôi.

8.2 Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng của riêng Khách Hàng. Trừ khi được cho phép theo các Điều khoản này, Khách Hàng đồng ý không bán lại, chia sẻ, sao chép, phân phối, cho thuê, truy cập hoặc cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ cho mục đích thương mại.

9. Chống Rửa Tiền

9.1 Khách Hàng đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ lúc nào thông tin cần thiết và thích hợp để xác minh việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền của các quyền tài phán hiện hành.

9.2 Nếu Khách Hàng phát hiện các tội phạm tài chính dưới bất kỳ hình thức nào có thể liên quan đến các giao dịch được thực hiện thông qua Dịch vụ của chúng tôi, Khách Hàng nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc các cơ quan có thẩm quyền thích hợp.

10. Chấm Dứt Hợp Đồng

10.1 Khách Hàng có thể kết thúc hợp đồng với chúng tôi bất kỳ lúc nào.

10.2 Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của Khách Hàng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do nào sau đây: (a) chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng Khách Hàng có liên quan đến các hoạt động phi pháp hoặc một tổ chức bị cấm bởi luật hiện hành, hoặc ( b) chúng tôi phát hiện hành vi sử dụng trái phép hoặc nguy hiểm tiềm ẩn hay có thực đối với dữ liệu Tài khoản của Khách Hàng hoặc hành vi vi phạm bảo mật có thực hoặc tiềm ẩn khác, hoặc chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc gian lận nào đối với Tài khoản của Khách Hàng, hoặc (c) có thể vi phạm luật hoặc quy định hiện hành nếu tiếp tục cho Khách Hàng sử dụng Dịch vụ hoặc (d) Khách Hàng đã vi phạm các Điều khoản này và Khách Hàng đã không sửa chữa những vi phạm đó trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi nhận được thông báo của chúng tôi, hoặc Khách Hàng không còn đáp ứng các tiêu chí đăng ký được quy định trong các Điều khoản này, (e) chúng tôi buộc phải thực hiện những điều trên theo yêu cầu của luật hiện hành hoặc vì chúng tôi đã được yêu cầu bởi tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, hoặc (f) Tài khoản của Khách Hàng đã không hoạt động trong 12 (mười hai) tháng.

10.3 Khi chấm dứt Tài khoản của Khách Hàng, Khách Hàng sẽ (a) ngừng sử dụng Dịch vụ và tất cả các quyền được cấp theo các Điều khoản này sẽ chấm dứt, và (b) chúng tôi sẽ xóa Nội dung Người, xin lưu ý chúng tôi có thể giữ một số thông tin và dữ liệu ẩn danh để phát triển thêm Dịch vụ (ví dụ: số liệu thống kê, để chỉ dẫn các thuật toán máy học).

10.4 Bất kỳ hoạt động phi pháp nào bị nghi ngờ có thể là cơ sở để chấm dứt Tài khoản và có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

11. Luật Áp Dụng

11.1 Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa Estonia. Các tranh chấp và bất đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Nếu không đạt được thỏa thuận trong một khoảng thời gian hợp lý, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án Quận Harju (Harju Maakohus), tại Tallinn, Estonia.

11.2 Để tránh nghi ngờ, không mục nào trong Điều khoản này tước đi sự bảo vệ dành cho Khách Hàng với tư cách là người tiêu dùng theo các quy định bắt buộc của luật nơi Khách Hàng cư trú.

12. Một Số Quy Định Khác

12.1 Các điều khoản này cùng với Chính Sách Riêng tư và các chính sách khác liên kết với các Điều khoản này, tùy từng trường hợp, tạo thành thỏa thuận độc quyền giữa Khách Hàng và Fiizy về việc sử dụng và truy cập Dịch vụ.

12.2 Khi các Điều khoản này chấm dứt, các mục bao gồm Sở hữu trí tuệ, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Bồi thường và Bảo vệ dữ liệu, vẫn còn tồn tại.

12.3 Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ, tính vô hiệu của quy định đó sẽ được thi hành ở mức tối đa có thể và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này, tức là chúng sẽ vẫn được áp dụng, đầy đủ và có hiệu lực.

12.4 Không có sự khước từ bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này sẽ được coi là sự khước từ thêm hoặc tiếp tục đối với điều quy định hoặc bất kỳ quy định nào khác và việc Fiizy không khẳng định bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền đó hoặc quyền sử dụng.

12.5 Trừ khi được quy định trong Điều khoản, tất cả các thông báo sẽ được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được đưa ra một cách hợp lệ khi nhận được; nếu được gửi cá nhân hoặc gửi bằng thư chứng nhận hoặc thư bảo đảm, yêu cầu gửi lại biên lai; hoặc nếu được chuyển qua email, không muộn hơn ngày thứ năm sau khi gửi, trừ khi người gửi nhận được thông báo gửi bị lỗi và người nhận không xác nhận bằng thư điện tử trước đó; hoặc ngày sau khi hàng được vận chuyển, nếu giao hàng qua đêm bằng dịch vụ giao hàng qua đêm được công nhận.

12.6 Các thông báo điện tử sẽ được gửi: (a) cho chúng tôi theo địa chỉ email hotro@solcredit.vn và (b) cho Khách Hàng theo địa chỉ email được liên kết với Tài khoản của Khách Hàng.